כתיבה, הגיגים וסדנאות

הבלוג - חנה שפיגל (טוניק)

והערב נא

והערב,
השכם והערב
ותמיד,

נא –
בבקשה, עכשיו.

את
לרבות את כל התורה

דברי תורתך בפינו.
ובפיות כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם.

והערב – בפי ילדינו,
הערבים לה, לתורה.
את דברי תורתך,

בפינו –
גם כשפנינו
גם כשפינו וליבנו
אינם שווים.

ונאמר אמן.