להתחיל מבראשית

התחלה

הגם שגן עדן הגיאוגרפי נלקח מן העולם, תודעת גן העדן קיימת וקוראת לנו לחיות אותה. איך עושים את זה מתוך התוהו ובוהו וחושך על פני תהום ?